Στοιχεία Μαθητή/τριας

Επώνυμο:*

 

Όνομα:*

 

Ονομ/νυμο Κηδεμόνα:*

 

Ημ/νια Γέννησης:*

 

Διεύθυνση:

 

Περιοχή:

 

Τ.Κ.:

 

Τηλέφωνο:*

 

Φαξ:

 

Εmail:*

 

Ενδιαφέρον Εγγραφής

Ενδιαφέρον Εγγραφής:*

 

Κατά το σχολικό έτος:*

 

Μήνυμα:

 

* Απαραίτητα στοιχεία

Υδραγωγείου 4, Ν. 751
Πανόραμα
(έναντι από το Γυμνάσιο - Λύκειο Πανοράματος)
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 345.508 & 2310 346.666

Email: info@taprotafterougismata.gr

Υδραγωγείου 4, Ν. 751, Πανόραμα (Απέναντι από το Γυμνάσιο - Λύκειο Πανοράματος) Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 34 55 08, 2310 34 66 66

Copyright 2009

Powered by Softways S.A.